38

Obecně závazné vyhlášky obce Stražisko

Zde najdete obecně závazné vyhlášky obce Stražisko.

 

2019

Obecně závazná vyhláška rušící OZV Řád veřejného pohřebiště
datum vyvěšení: 9.4.2019, datum sejmutí: 23.4.2019
File type: Dokument PDF, file size: 367.6 kB, download
Obecně závazná vyhláška rušící OZV Řád veřejného pohřebiště

2017

Opatření obecné povahy
datum vyvěšení: 25.10.2017, datum sejmutí: 9.11.2017, datum nabytí účinnosti: 1.1.2018
File type: Dokument PDF, file size: 359.3 kB, download
Opatření obecné povahy

2015

Vyhláška č.3/2015 o místním poplatku
datum nabytí platnosti: 8.12.2015, datum vyvěšení: 8.12.2015, datum sejmutí: 23.12.2015, datum nabytí účinnosti: 1.1.2016, datum schválení: 7.12.2015
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 32.6 kB, download
Vyhláška č.3/2015 o místním poplatku
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
datum nabytí platnosti: 8.9.2015, datum vyvěšení: 8.9.2015, datum sejmutí: 23.9.2015, datum nabytí účinnosti: 23.9.2015, datum schválení: 7.9.2015
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 36.5 kB, download
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stražisko
datum nabytí platnosti: 14.7.2015, datum vyvěšení: 14.7.2015, datum sejmutí: 29.7.2015, datum nabytí účinnosti: 13.7.2015, datum schválení: 13.7.2015
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 48.5 kB, download
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stražisko

2012

č.1/2013 O místním poplatku za provoz komunálních odpadú
datum vyvěšení: 4.12.2012, datum sejmutí: 23.12.2012, datum nabytí účinnosti: 1.1.2013, datum schválení: 3.12.2012
File type: Komprimovaný soubor ZIP, file size: 6.3 MB, download
 č.1/2013 O místním poplatku za provoz komunálních odpadú
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství
datum nabytí platnosti: 5.6.2012, datum vyvěšení: 5.6.2012, datum sejmutí: 20.6.2012, datum nabytí účinnosti: 20.6.2012, datum schválení: 4.6.2012
File type: Obrázek JPG, file size: 124.5 kB, download
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství

2010

POŽÁRNÍ_ŘÁD_obce_Stražisko
datum vyvěšení: 7.2.2010, datum sejmutí: 22.2.2010, datum nabytí účinnosti: 22.2.2010, datum schválení: 6.2.2010
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 125 kB, download
POŽÁRNÍ_ŘÁD_obce_Stražisko

2003

O místních poplatcích
datum vyvěšení: 8.4.2003, datum sejmutí: 25.4.2003, datum nabytí účinnosti: 1.5.2003, datum schválení: 7.4.2003
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 60.1 kB, download
O místních poplatcích

2002

Řád veřejného pohřebiště
datum vyvěšení: 7.5.2002, datum sejmutí: 23.5.2002, datum nabytí účinnosti: 1.6.2002, datum schválení: 6.5.2002
File type: Dokument PDF, file size: 2.3 MB, download
Řád veřejného pohřebiště

2000

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (1)
datum vyvěšení: 10.3.2000, datum sejmutí: 12.4.2000, datum nabytí účinnosti: 1.6.2000, datum schválení: 9.3.2000
File type: Dokument PDF, file size: 781.2 kB, download
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (1)
č. 01/2000 Směrnice o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
datum nabytí platnosti: 1.1.2000, datum vyvěšení: 15.2.2000, datum sejmutí: 1.3.2000, datum nabytí účinnosti: 1.1.2000, datum schválení: 7.2.2000
File type: Dokument PDF, file size: 781.2 kB, download
č. 01/2000 Směrnice o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.