38

Adresa

Stražisko 1, 798 44

E-mail

strazisko@volny.cz

Telefon

582 376 520 OÚ
724 860 831 Starosta

Datová schránka

3p9aqv3

Úřední hodiny

pondělí:7:00 - 15:00
úterý:7:00 - 15:00
středa:7:00 - 17:00
čtvrtek:7:00 - 15:00
pátek:7:00 - 13:00

Aktuality

Zde naleznete informace o aktuálním dění v obci Stražisko, pozvánky na kulturní a sportovní akce, hlášení obecního rozhlasu a jiná důležitá sdělení.

Pokud byste zde rádi zobrazili pozvánku na akci související s naší obcí, napište krátkou informaci o dané akci, datum a místo konání, případně připojte pozvánku v elektronické podobě a vše zašlete na e-mail: strazisko@volny.cz. Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka

Publikováno dne: 28.11.2018
V úterý 4.12.2018 v 17,00 hod. se v místní sokolovně bude konat prezentace připravované kanalizace v obci. Zveme všechny občany k seznámení se s projektovou dokumentací a následné diskuzi s projektanty.

Veřejné zasedání ZO Stražisko

Publikováno dne: 28.11.2018

Starostka obce svolává na čtvrtek dne 6.12.2018 veřejné zasedání zastupitelstva obce Stražisko.

Zasedání se koná v  sále obecního úřadu, začátek zasedání je v 18.00 hod., všichni občané jsou zváni.

Program:              1.Zahájení

                             2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                             3.Schválení programu

                            4.Kontrola usnesení

                            5.Volba inventarizačních komisí

                            6.Schválení rozpočtu obce a MŠ na rok 2019

                            7.Různé

                            8.Diskuse

                            9.Usnesení

                            10.Závěr

 

 

Vánoční výstava 2018

Publikováno dne: 21.11.2018

Svaz žen Stražisko zve všechny občany a návštěvníky obce na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU 2018, která se koná v sále OÚ ve Stražisku od soboty 24.11. do 1.12. každý den od 9,00 - 11,00 a od 14,00 - 17,00 hod.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Publikováno dne: 25.5.2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852, email.: ladislav.bilybt@gmail.com

Protipovodňová opatření obce Stražisko

Publikováno dne: 15.5.2017
Protipovodňová opatření obce Stražisko. Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/15.004/0000246 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Digitální povodňový plán najdete na webové adrese: http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/Strazisko.

Nové stránky obce

Publikováno dne: 22.8.2016

Obec Stražisko má konečně nové stránky. Věříme, že se Vám bude vzhled i obsah líbit a všechny informace najdete snadněji než dřív. Původní stránky obce budou paralelně fungovat ještě 2 měsíce a najdete je zde.