38

Obecní úřad

V jednotlivých sekcích naleznete detailní informace k činostem Obecního úřadu Stražisko.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Struktura úřadu

Organizační struktura úřadu. Kontaktní údaje na pracovníky úřadu.

Poskytování informací

Způsob poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. Příjem podání žádostí a odvolání. Výroční zprávy o poskytování informací.

Ochrana osobních údajů

Informace vztahující se k normě EU o ochraně osobních údajů.

Hlášení obecního úřadu

Veškerá hlášení obecního úřadu.

Kontakt

Kontaktní a identifikační údaje. Úřední hodiny.