38

Adresa

Stražisko 1, 798 44

E-mail

strazisko@volny.cz

Telefon

582 376 520 OÚ
724 860 831 Starosta

Datová schránka

3p9aqv3

Úřední hodiny

pondělí:7:00 - 15:00
úterý:7:00 - 15:00
středa:7:00 - 17:00
čtvrtek:7:00 - 15:00
pátek:7:00 - 13:00

Nová položka

Publikováno dne: 10.1.2019

Pozvánka

Starostka obce svolává na čtvrtek dne 17.1.2019 veřejné zasedání zastupitelstva obce Stražisko.

Zasedání se koná v sále obecního úřadu, začátek zasedání je v 18.00 hod.

 

 

Program:                    1.Zahájení

                                   2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                   3.Schválení programu

                                   4.Kontrola usnesení

                                   5.Zpětný odkup pozemku v Lukách – p. Šlézar

                                   6.Smlouva s pivovarem Litovel – OSMA

                                   7.Dotace z POV  - Program obnovy venkova – přehled

                                   8.Úprava sazby za dohlídávání dětí v MŠ                          

                                   9.Různé

                                   10.Diskuse

                                    11.Usnesení

                                   12.Závěr

                       

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Publikováno dne: 25.5.2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852, email.: ladislav.bilybt@gmail.com

Protipovodňová opatření obce Stražisko

Publikováno dne: 15.5.2017
Protipovodňová opatření obce Stražisko. Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/15.004/0000246 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Digitální povodňový plán najdete na webové adrese: http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/Strazisko.