38

Adresa

Stražisko 1, 798 44

E-mail

strazisko@volny.cz

Telefon

582 376 520 OÚ
724 860 831 Starosta

Datová schránka

3p9aqv3

Úřední hodiny

pondělí:7:00 - 15:00
úterý:7:00 - 15:00
středa:7:00 - 17:00
čtvrtek:7:00 - 15:00
pátek:7:00 - 13:00

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů- podzim 2018

Publikováno dne: 10.10.2018

 

 

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – podzim 2018

Svoz proběhne 20.10.2018 dle časového harmonogramu

4. Růžov

sobota

20.10. 2018 8:45 - 9:00

sběr přímo do vozidla

 

 

 

5. Stražisko

sobota

20.10. 2018 9:10 - 9:40

sběr přímo do vozidla

 

 

 

6. Maleny

sobota

20.10. 2018 9:45 - 10:00

sběr přímo do vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod

b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. po dohodě se starostou obce)

c / nebezpečný odpad – např.oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.

d / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Důležité upozornění

 Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.

 Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.

 Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.

 Stavební odpad se nepřijímá např.: suť, eternitová krytina, cihla apod.

 Běžný domovní odpad (komunální odpad, plast, papír) se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Publikováno dne: 25.5.2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852, email.: ladislav.bilybt@gmail.com

Protipovodňová opatření obce Stražisko

Publikováno dne: 15.5.2017
Protipovodňová opatření obce Stražisko. Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/15.004/0000246 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Digitální povodňový plán najdete na webové adrese: http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/Strazisko.